Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Selaras dengan kecanggihan teknologi pada masa kini memungkinkan sesuatu perkhidmatan itu diberikan dengan pantas, cekap dan tepat. Kewujudan Portal Rasmi PBT TPHTK ini merupakan salah satu pendekatan Jabatan dalam usaha mencapai matlamat tersebut. Sebagai medium penerangan kepada umum, pengunjung boleh mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh PBT TPHTK disamping memperolehi maklumat terkini mengenai informasi tadbir urus, informasi cukai taksiran, syarat-syarat kelulusan pembangunan, dan tatacara permohonan lesen perniagaan.

Portal Rasmi ini juga memberi ruang kepada PBT TPHTK untuk mempromosikan Jabatan ini secara lebih dekat kepada pelanggan-pelanggan yang terdiri dari pihak industri, orang awam, pihak swasta, jabatan serta agensi-agensi kerajaan berkaitan. Bagi memastikan saluran penyampaian maklumat dan penerimaan maklum balas yang cepat dan efektif, PBT TPHTK komited dalam menyediakan laman web yang mesra pengguna dengan kemudahan perkhidmatan dalam talian seperti e-aduan, e-bayaran serta e-semakan yang cekap dan berkesan bagi memenuhi tuntutan pengguna dan teknologi semasa.

Terima kasih atas sokongan anda.

Selamat melayari Laman Web Rasmi PBT TPHTK.


“KEDAH SEJAHTERA – NIKMAT UNTUK SEMUA”

“KEHIDUPAN SELESA PERSEKITARAN INDAH”

TUAN ABDUL HALIM BIN HASSAN, AMK., BCK.

Yang DiPertua

Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim


 


Skip to content