UNDANG-UNDANG KECIL YANG TELAH DIWARTAKAN DAN DIGUNAPAKAI DI PBT TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM SETAKAT 2018

 

Bil

Undang-Undang Kecil

Akta

No. Warta

Tarikh Warta

 

1

 

Undang-Undang Kecil Vandalisme (1996)

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976) 

 

 

K.P.U 10

 

22/05/1997

 

2

 

Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishmen Makanan (1996)

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976) 

 

 

K.P.U 12

 

 

22/05/1997

 

3

 

Undang-Undang Kecil Kualiti Kebersihan Awam  (1996)

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976

 

 

K.P.U 13

 

22/05/1997

 

4

 

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (1996)

 

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976

 

K.P.U 14

 

17/07/1997

 

5

 

 

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (1998)

 

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (1974)

 

 

K.P.U 9

 

19/08/1999

 

6

 

Undang-Undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) (1998)

 

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (1974)

 

K.P.U 3

 

08/06/2000

 

7

 

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (2003)

 

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

 

K.P.U 1

 

26/02/2004

 

8

 

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (2009)

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

 

K.P.U 6

 

23/04/2009

 

9

 

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (2012)

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

 

K.P.U 14

 

08/11/2012

 

10

 

Undang-Undang Kecil Iklan (2012)

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

 

 

K.P.U 15

 

08/11/2012

 

11

 

Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (2014)

 

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976) 

 

 

K.P.U 9

 

05/06/2014

 

12

 

Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (2014)

 

 

Akta Kerajaan Tempatan (1976) 

 

 

K.P.U 10

 

 

05/06/2014

 

13

 

Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (2015)

 

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976

 

 

K.P.U 25

 

17/09/2015

 

 

14

 

 

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2016

 

 

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

 

 

 

K.P.U 6

 

13/04/2017

 

15

 

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2017

 

 

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

 

 

K.P.U 11

 

06/07/2017

Skip to content