Garis Panduan Pelesenan PBT Negeri Kedah bagi Majlis Daerah Sik

1. GP Lesen Premis Perniagaan dan Iklan (Komposit) MD Sik

2. GP Lesen Penjaja MD Sik

3. GP Bangunan Sementara MD Sik

4. GP Pelan Tambahan Ubahsuai MD Sik

Skip to content