• Menyediakan keperluan perumahan, perniagaan, perindustrian kemudahan awam dan asas melalui perancangan mampan (seimbang).
  • Mewujud dan meningkatkan pengindahan dan kecerian kawasan persekitaran MDP.
  • Mewujud dan meningkatkan tahap keselamatan penduduk, dan harta banda di kawasan MDP.
  • Menguatkuasakan Akta dan Undang-Undang Kecil MDP.
  • Meningkatkan kebersihan kawasan persekitaran MDP.
  • Meningkatkan tahap kesihatan penduduk di kawasan MDP.
MalayEnglishArabicChinese (Simplified)