OBJEKTIF

DASAR UTAMA AGENSI

Memberikan Perkhidmatan Perbandaran Yang Cekap Dan Efisien Dengan Menyediakan Kemudahan Dan Infrastruktur Yang Kondusif, Merancang, Melaksana Dan Mengawal Pembangunan Daerah Pendang Secara Terancang Serta Menguatkuasakan Undang-Undang Di Bawah Bidang Kuasa Dengan Berkesan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Setempat, Selaras Dengan Hasrat Untuk Memacu Kecemerlangan Daerah Pendang

Skip to content