Visi

Menjadi Sebuah Pihak Berkuasa Tempatan Yang Unggul Tahun 2021.

Misi

Memacu Kecemerlangan Organisasi Berkualiti, Inovatif, Responsif Serta komited Kepada Pembangunan Lestari Dan Mampan.

Moto

Bersih, Indah, Maju Dan Selamat

Falsafah

Kami Berkhidmat
Untuk Membantu,
Mencari Ilmu,
Mencari Rezeki
Demi Kerana Ibadat

Tema Pengurusan

Cepat, Berkualiti Dan Berintegriti Ke Arah Kecemerlangan
( Speed, Quality And Integrity Towards Excellence )

Dasar Kualiti

Kami Komited Bagi Mencapai Visi Dan Misi Jabatan Melalui Pendekatan Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Penambahbaikan Yang Berterusan, Profesionalisme Kerja Yang Tinggi Serta Mematuhi Dasar Dan Peraturan Yang Ditetapkan Dalam Usaha Memberi Perkhidmatan Yang Terbaik Kepada Semua Pelanggan Pada Setiap Masa

Nilai Korporat

Nilai Teras

 • Mengutamakan Pelanggan
 • Menghargai Masa
 • Mengutamakan Kualiti

Nilai Sokongan

 • Amanah
 • Berilmu
 • Berdisiplin
 • Yakin
 • Tekun
 • Berpasukan
 • Proaktif
 • Kreatif
 • Inovatif
 • Sabar
 • Keterbukaan
 • Prihatin
Skip to content