Akta
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
 • Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
 • Akta Perancang Bandar dan Desa ( Akta 172 )
Undang-undang Kecil
 • Undang-Undang Kecil (mengkompaun kesalahan-kesalahan) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.
 • Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan, Perniagaan Dan Perusahaan (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah, 1985.
 • Undang-Undang Kecil Perlesenan Penjaja Dan Gerai (Majlis Daerah Pendang) 2011.
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah, 1983.
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Pendang) 2011.
 • Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Daerah Pendang) 2012.
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah, 1982.
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) (Pindaan) Negeri Kedah, 1983.
 • Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.
 • Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Pindaan), 2007.
 • Undang-Undang Kecil (Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap) Pohak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah), 2016.
Skip to content