LampiranSaiz
BORANG A KEBENARAN MERANCANG105.6 KB
ENARAI SEMAK DOKUMEN MENGIKUT KATEGORI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (SECARA ONLINE)274.05 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN NOTIFIKASI MULA KERJA TANAH / MULA KERJA BANGUNAN226.52 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN DEPOSIT CCC (SECARA ONLINE)215.36 KB
JADUAL 2 : SENARAI SEMAK KEHENDAK-KEHENDAK KEBOMBAAN BAGI PERMIT SEMENATARA BANGUNAN205.37 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH (SECARA ONLINE)260.46 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN LAMPU JALAN (SECARA ONLINE)214.12 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP (SECARA ONLINE)218.54 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN/ JALAN/BANGUNAN (SECARA ONLINE)213.32 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN (SECARA ONLINE)229.07 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN RUMAH PEKERJA (SECARA ONLINE)213.76 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA (SECARA ONLINE)252.6 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT (SECARA ONLINE)254.53 KB
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PERIHAL PEMBANGUNAN TANAH2.31 MB
BORANG PENGESAHAN GEOLOGI TAPAK (JMG)511.64 KB
BORANG A DAN Y UBBL – PELAN BANGUNAN7.02 KB
CONTOH SURAT PERAKUAN BERKAITAN STATUS TAPAK CADANGAN6.97 KB
COVER FAIL SENARAI SEMAK 2019202.63 KB
LAMPIRAN A221.25 KB
LAMPIRAN B6.04 KB
LAMPIRAN C89.13 KB
LAMPIRAN D87.84 KB
LAMPIRAN EI67.02 KB
LAMPIRAN EII6.83 KB
LAMPIRAN F88.82 KB
LAMPIRAN G7.64 KB
LAMPIRAN H88.58 KB
LAMPIRAN I197.41 KB
LAMPIRAN PB – IWK68.56 KB
LAMPIRAN PB – JPS70.84 KB
LAMPIRAN PB – SKMM72.87 KB
MANUAL LCP EDISI KE 224.04 MB
SENARAI SEMAK NOTIFIKASI MEMULAKAN KERJA BORANG B238.43 KB
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN – PB02253.48 KB
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN PAPAN IKLAN237.88 KB
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN SYARAT NYATA – PB01243.5 KB
SENARAI SEMAK PELAN JALAN DAN PARIT – 0501238.06 KB
SENARAI SEMAK PELAN KEBENARAN MERANCANG – KM01245.22 KB
SENARAI SEMAK PELAN KEBENARAN MERANCANG – KM02240 KB
SENARAI SEMAK PELAN KEBENARAN MERANCANG – KMT 01248.11 KB
SENARAI SEMAK PELAN KEBENARAN MERANCANG – KMT 02240.22 KB
SENARAI SEMAK PELAN KEBENARAN MERANCANG PAPAN IKLAN – KM03239.17 KB
SENARAI SEMAK PELAN KERJA TANAH – 0502237.83 KB
SENARAI SEMAK PELAN KONKRIT TETULANG RC – 0507231.67 KB
SENARAI SEMAK PELAN LAMPU JALAN – 0505228.79 KB
SENARAI SEMAK PELAN LANDSKAP – 0503233.2 KB
SENARAI SEMAK PELAN PENAMAAN JALAN TAMAN – 0504230.32 KB
SENARAI SEMAK PELAN SANITARI – 0506231.94 KB
SENARAI SEMAK PELAN TAMBAHAN PINDAAN PREMIS400.63 KB
SEARAI SEMAK PENDEPOSITAN CCC243.15 KB
SENARAI SEMAK SOKONGAN BORANG G17 JALAN DAN PARIT217.93 KB
UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAHA7.99 MB
BORANG A KERJA TANAH73.5 KB
BORANG AKU JANJI BAGI BANGUNAN SESEBUAH SYARAT NYATA KEDIAMAN – 0421255.06 KB
BORANG AKU JANJI BAGI PERMOHONAN TAMBAHAN PINDAAN KECIL – 04118.23 KB
BORANG ATJ 03 85 PINDAAN 06-200803 – KEBENARAN MERANCANG80.36 KB
BORANG ATL 03 08 PINDAAN 06-200804 – JALAN DAN PARIT128.48 KB
BORANG ATJ 03 85 PINDAAN 06-200805 – KERJA TANAH191.17 KB
BORANG B KERJA TANAH124.01 KB
BORANG B NOTIS MEMULAKAN KERJA TANAH67 KB
BORANG C NOTIS PENGESAHAN PENYEMPURNAAN KERJA TANAH145.23 KB
BORANG D PERAKUAN KERJA TANAH KECIL153.59 KB
BORANG MPKK JB-SSPB 01 – PELAN BANGUNAN130.52 KB
Skip to content