JENIS SENARAI LESEN PERNIAGAAN YANG DILULUSKAN DALAM TEMPOH 24 JAM

NEGERI

DAERAH

SUB KATEGORI

BIL

SENARAI LESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDAH

 

 

 

 

 

 

 

Majlis Daerah Yan

 1. Lesen Penjaja

 

 

 

 

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 1. Lesen Penjaja

– Lesen Penjaja  

  Bergerak

– Lesen Penjaja Statik

 1. Lesen Iklan

 

 

 

 

 

 

492

 

 

 

 

 

 

 1. Lesen Iklan
 • Banner
 • Banting
 • Iklan luar
 • Papan tanda

 

 1. Permit Sementara

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 1. Permit Sementara

 

 •  Buah-buahan bermusim
 • Hasil laut (Siput)

 

 1. Lesen Pasar Malam dan Lesen Pekan Sehari

 

 

594

 

 1. Lesen Pasar Malam dan Lesen Pekan Sehari

 

 

Skip to content