Undang-undang Kecil & Perintah Yang Digunakan dalam MDY adalah seperti berikut iaitu:

 

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG DITERIMA PAKAI  OLEH MAJLIS DAERAH YAN

 

Bil.

Senarai UUK

Tarikh Warta

1

Undang-Undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah 1982

Jil.26 Bil 2 (20 Januari 1983)

2

Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Pindaan) 2007

Jil 50 No.22 (25 Oktober 2007)

3

Undang-Undang Kecil Perlesenan, Perniagaan Dan Perusahaan (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1985

Jil.30 Bil.6 (12 Mac 1987)

4

Undang-Undang Kecil Penjaja (Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983

Jil.26 Bil 20 (29 September 1983)

5

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) PBT Negeri Kedah, 1983

Jil 26 Bil 10 (12 Mei 1983)

6

 

Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983

Jil.27 Bil.5 (1 Mac 1984)

7

Undang-Undang Kecil Hotel  (Majlis Daerah Yan) 2011

K.P.U 24 (12 Mei 2011)

 

8

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred,Perniagaan dan Perindustrian  (Majlis Daerah Yan) 2011

K.P.U 25 (12 Mei 2011)

9

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987

Perintah Pengangkutan Jalan(Peruntuakn Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Yan)2016

K.P.U. 6 (12 Mei 2016)

10

AKTA JALAN, PARIT  DAN BANGUNAN 1974

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah)2016

K.P.U. 6 (13 April 2017

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content