PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH YAN

Majlis Daerah Yan berjanji dan beriltizam memberikan perkhidmatan secara professional dan berkualiti seperti berikut:

Jabatan

Perkara

Tempoh

 

 

 

Pejabat

Yang Dipertua

Unit Undang-Undang

 

 1. Mengambil tindakan Pelanggaran Undang-Undang

Tempoh Notis

Unit Komunikasi Karporat Dan Perhubungan Awam

 

 1. Pengurusan Aduan Awam

10 Hari Bekerja

Unit Pusat Setempat (OSC)

 

 1. Permohonan Bagi Cadangan Pemajuan yang dikemukakan dengan lengkap dan sempurna melalui Unit Pusat Setempat (OSC) diproses dan diberi keputusan dalam tempoh masa yang ditetapkan berdasarkan tempoh Piagam Portal OSC.

 

Mengikut Piagam Portal OSC

Jabatan

Khidmat Pengurusan

Bahagian Pentadbiran dan Urus Setia

 

 1. Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan di Kaunter.

Serta Merta

 1. Pengurusan Perkhidmatan Telefon

10 Saat

Bahagian Pengurusan Chalet

 

 1. Proses Penerimaan Tempahan     

5 Minit

 

 

Jabatan

Perbendaharaan

Unit Hasil

­

 1. Menerima dan Menyelesaikan Urusan Pelanggan di Kaunter Bayaran

 

 

 1. Hari Biasa           

5-10 Minit

 1. Waktu Puncak    

15- 30 Minit

Unit Bayaran

 

 1. Bayaran Kepada Pembekal dan Kontraktor Setelah Menerima Dokumen Yang Lengkap

7 Hari Bekerja

 

Jabatan

Penilaian dan Pengurusan Harta

Bahagian Cukai Taksiran

 

 1. Proses Pindah Milik Nama Pegangan (Cukai Taksiran)

2 Hari Bekerja

 1. Proses Carian Maklumat Data Pegangan Cukai Taksiran

1 Hari Bekerja

 1. Kemaskini Maklumat Pegangan Cukai Taksiran

1 Hari Bekerja

Bahagian Pengurusan Harta

 

 1. Proses Permohonan Sewaan Aset Majlis

1 Hari Bekerja

 1. Tuntutan Deposit Sewaan Aset Majlis

7 Hari Bekerja

 

 

 

 

 

 

Jabatan

Kejuruteraan

 

Bahagian Bangunan

 

 1. Proses Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan

30 Hari Bekerja

 1. Proses Kelulusan Kerja Tanah, Jalan dan Perparitan

60 Hari Bekerja

 1. Proses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan sesebuah Projek Perumahan, Komersial, Industri dan Telekomunikasi

 

60 Hari Bekerja

 1. Kelulusan Permit Bangunan Sementara

30 Hari

 1. Proses Permohonan Kelulusan Tambahan dan Ubahsuai Bangunan

30 Hari

 

Bahagian Projek

 

 1. Proses Tender Projek

50 Hari Bekerja

Bahagian Penyelenggaraan

 

 1. Penyelenggaraan kerosakan infrastruktur awam yang melibatkan nyawa dan harta benda

24 Jam

 

 1. Penyelenggaraan kerosakan infrastruktur awam yang tidak

7 Hari Bekerja

 

 

 

 

 

Jabatan

Perancangan dan Landskap

Bahagian Perancangan dan Pembangunan dan Bahagian Landskap

 

 1. Layanan Kadar Segera Bagi Khidmat Nasihat dan Pandangan Berkaitan Perancangan Pembangunan

 

 1. Memproses semua permohonan pelan di bawah Jabatan Perancangan dan Landskap bermula dari peringkat penerimaan sehingga pengeluaran keputusan akhir.

Minimum

 60 Hari

 

 1. Memproses semua maklum balas berkaitan perancangan dan landskap mengikut pekeliling yang ditetapkan

7 Hari Bekerja

 

 

 

 

 

 

 

Jabatan

Kesihatan Persekitaran

 Bahagian Pelesenan

 

 1. Kelulusan Premis Perniagaan

30 Hari

 1. Kelulusan Lesen Penjaja

 

 1. Statik

30 Hari

 1. Pasar Sehari/Malam/Tani

24 Jam

 1. Kelulusan Permit Perniagaan Sementara

24 Jam

 1. Kelulusan Lesen Iklan Banting / Kain Rentang

24 Jam

 1. Kelulusan Lesen Iklan Paparan Luar

14 Hari

Bahagian Kesihatan

 

 1. Kawalan Denggi Bersama Pejabat Kesihatan Daerah

2 Hari (ada Kes)

 1. Kawalan Anjing Liar

60 Hari

Bahagian Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

 

 1. Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal

 

 1. Perumahan

3 Kali Seminggu

 1. Pekan Utama dan Perniagaan

6 Kali Seminggu

 1. Pasar Malam / Sehari / Tani

Setiap Hari

 1. Perkhidmatan Pemotongan Rumput

 

 1. Jalan Utama / Perumahan / Kawasan Lapang

2 Kali Sebulan

 1. Perkhidmatan Pembersihan Longkang

 

 1. Pekan Utama / Perniagaan / Perumahan

1 Kali Sebulan

 

 

 

Jabatan Penguatkuasaan

Bahagian Penguatkuasaan

 

 1. Menjalankan operasi dan mengeluarkan kompaun bagi kesalahan

1 Hari

 

Bahagian Pengurusan Gerai dan Penjaja

 

 1. Penyediaan Bil Gerai

Hari Pertama Bekerja Setiap Bulan

 1. Tuntutan Deposit Sewa Gerai

2 Minggu Selepas Permohonan

 

Perhatian: Piagam Pelanggan Ini Hanya Terpakai Dalam Keadaan Biasa Tidak Termasuk Permohonan Yang Tidak Lengkap, Bermasalah Atau Perlu Rujukan Lanjut.

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)