• Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
 • Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
 • Akta Perancang Bandar dan Desa ( Akta 172 )
 • Akta 173 ( Penilaian )

 • Undang-Undang Kecil Penjaja
 • Undang-Undang Kecil Perlesenan
 • Undang-Undang Kecil Iklan
 • Undang-Undang Kecil Pasar
 • Undang-Undang Kecil Taman

 1. Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971

  • Kandungan Undang-Undang:
   Mengandungi peruntukan berkaitan larangan lembu-kerbau yang diperlihara/disimpan di kawasan larangan / kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

  • Hukuman bagi kesalahan:
   Lembu-kerbau boleh ditangkap, ditembak, disembelih oleh Pihak Berkuasa. ATAU;
   Mahkamah: Denda: sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 12 bulan

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)
Skip to content