RINGKASAN MAKLUMAT
PROGRAM BAIK PULIH RUMAH DI BANDAR

PERKARA PENERANGAN
Kriteria Kelayakan
 • KIR / AIR yang menetap di dalam kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan (kawasan bandar);
 • Disahkan status kemiskinan dalam sistem eKasih sama ada miskin tegar / miskin / terkeluar (kumpulan B40 sahaja);
 • Bagi yang tidak berdaftar dalam eKasih, KIR / AIR hendaklah disahkan dalam Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri atau Daerah dan satu salinan minit mesyuarat perlu dikemukakan semasa permohonan;
 • Sebarang kelulusan bagi program ini perlu diperaku oleh Jawatankuasa Perumahan di peringkat Kementerian terlebih dahulu sebelum dimaklumkan kepada pihak PBT;
 • Kerosakan rumah disebabkan faktor usia atau bencana tapi masih ekonomik untuk dibaiki berdasarkan kadar bantuan yang ditetap oleh Kementerian; dan
 • Pembaikan melibatkan komponen-komponen asas rumah sahaja seperti bumbung, atap, siling, tangga, dapur, tandas, bilik air, pintu, dinding, lantai simen / kayu, tingkap, perpaipan, perparitan (perimeter drain / saluran keluar), pembentungan / kumbahan dan pendawaian elektrik serta tidak melibatkan struktur asas
Jenis Rumah
 • Rumah sesebuah / rumah berkembar/ teres (landed property sahaja)
Permohonan yang TIDAK LAYAK dipertimbangkan
 • Pembesaran dan pengubahsuaian bahagian dalam atau luar rumah sedia ada;
 • KIR / AIR mendiami rumah setinggan;
 • KIR / AIR mendiami rumah sewa;
 • KIR / AIR telah menerima bantuan bina baru / baik pulih rumah sama ada dari KPKT atau mana-mana Agensi Kerajaan lain kecuali yang terlibat dengan musibah; dan
 • Permohonan tidak disertakan dokumen sokongan yang lengkap
Jumlah Permohonan
 • Pegawai penyelaras PPKB di PBT dimohon untuk mendapatkan pengesahan daripada Unit Penyelarasan Projek di Jabatan masing-masing sebelum mengemukakan permohonan ke KPKT bagi mengelakkan kos pembinaan yang melebihi kadar bantuan dan jumlah permohonan melebihi keupayaan pelaksanaan oleh Jabatan
Kaedah Permohonan
 • Melengkapkan Borang PPKB PB mengikut kriteria yang ditetapkan dan disertakan dokumen sokongan seperti berikut :-

a) Salinan Kad Pengenalan KIR / AIR;
b) Gambar penuh rumah dengan jelas (dari luar); dan
c) Gambar kerosakan dengan jelas (sila nyatakan jenis kerosakan)

 • Mengemukakan dokumen lengkap permohonan kepada alamat berikut :-

Majlis Perbandaran Sungai Petani,
Jabatan Pembangunan Masyarakat,
Aras 4, Jalan Patani,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman
Tel : 04 – 429 6774
Faks : 04 – 429 6655

Borang
Skip to content