HARGA BAGI JUALAN MAKLUMAT PEMETAAN PERANCANGAN
JABATAN PERANCANGAN BANDAR

 

A. JUALAN CETAKAN PELAN PERANCANGAN

BIL.SAIZJENIS CETAKANPELAJAR
(50% DARI HARGA HITAM/PUTIH)
HITAM / PUTIHBERWARNA* Perlu lampirkan surat sokongan daripada tempat pengajian
1.A0RM 200.00RM 300.00RM 100.00
2.A1RM 150.00RM 200.00RM 70.00
3.A2RM 100.00RM 150.00RM 50.00
4.A3RM 50.00RM 100.00RM 25.00
5.A4RM 30.00RM 50.00RM 15.00

B. BORANG PENGESAHAN ZONNING
     RM 50.00 bagi setiap borang permohonan

C. JUALAN DATA SOFTCOPY PEMETAAN MAKLUMAT PERANCANGAN (FORMAT DWG ATAU GIS)
     RM 1.00 bagi setiap 1 Kilobait

D. JUALAN DATA SOFTCOPY RANCANGAN PEMAJUAN (FORMAT PDF) DALAM BENTUK CAKERA PADAT (CD)
     RM 50.00 bagi setiap 1 unit CD

Skip to content