OBJEKTIF
MELAHIRKAN PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN MAJLIS YANG CEKAP, DINAMIK KE ARAH MEWUJUDKAN PERBANDARAN YANG SELESA DAN SEMPURNA SERTA MEMPUNYAI DAYA MAJU SOSIO EKONOMI YANG MANTAP

FUNGSI
MEMBERI PERKHIDMATAN PERBANDARAN KEPADA MASYARAKAT DIKAWASAN PENTADBIRAN MPSPK YANG MERANGKUMI PERKARA-PERKARA BERIKUT :

  1. KAWALAN PEMBANGUNAN
  2. PENGURUSAN CUKAI TAKSIRAN
  3. PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SERTA KEMUDAHAN AWAM
  4. PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN KAWASAN
  5. PROGRAM KEMASYARAKATAN
  6. KAWALAN PERNIAGAAN
Skip to content