CAJ-CAJ MULAI 01 JANUARI 2021

BIL. KETERANGAN KADAR PERINCIAN
1. Proses pindahmilik
(Borang I / Borang J)
RM 50.00 Setiap pegangan
2. Carian RM 50.00 Setiap pegangan
3.

Saiz pelan
– Saiz A4

Photocopy sendiri
– Bersaiz besar

RM 50.00

RM 50.00

Setiap salinan

Setiap helai

4. Salinan-salinan dokumen
– Tawaran penyewaan
– Resit
RM 10.00 Setiap dokumen
5. Bayaran proses pertukaran nombor bangunan RM 30.00 Setiap kes
6. Pertukaran nombor bangunan (yang diluluskan) RM 300.00 Setiap kes
7. Permohonan penomboran bangunan RM 50.00 Setiap kes
8. Pengesahan maklumat bangunan-bangunan dalam kawasan pentadbiran Majlis RM 50.00 Setiap pegangan
9. Maklumat nama-nama taman-taman perumahan dalam kawasan Majlis RM 150.00 Setiap permohonan
10. Maklumat jumlah unit pegangan RM 150.00 Mengikut taman, jalan, lorong yang sama
11. Lapor kosong 25% Peratusan dari jumlah setahun
12. Proses tukar nama / pindahmilik / sewaan bangunan (kecuali waris) RM 200.00 Setiap permohonan
13. Caj sitaan premis Majlis RM 200.00 Setiap kali sitaan
14. Tapak promosi sementara (tanah majlis) RM 100.00 Setiap permohonan
Skip to content