AKTA

BIL.AKTA INDUK YANG DIGUNAPAKAITARIKH KUATKUASA
1.Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)01 Januari 1974
2.Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)15 Disember 1976
3.Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172)01 Januari 1985
4.Akta Makanan 1983 (Akta 281)01 Oktober 1985
5.Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)01 Januari 1987

UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIWARTAKAN OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI KEDAH

 • Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983

 • Undang-Undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah 1982

 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983

 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983

 

UNDANG-UNDANG KECIL MPSPK

 • Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995

 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996

 • Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung  (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980

 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133)

 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171)

 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Daerah Kuala Muda) 1991

 • Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995

ENAKMEN

.

Sejarah awal penubuhan sistem Kerajaan Tempatan di Sungai Petani bermula pada tahun 50-an lagi, iaitu ketika Ordinan Majlis Tempatan 1952 diluluskan dan diterima pakai. Kemudian dalam tahun 1953, Lembaga Bandaran Sungai Petani (Sungai Petani Town Board) untuk pentadbiran bandar Sungai Petani diwujudkan.

Pada 1 Ogos 1975, Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda (MDKT.KM) ditubuhkan dengan meliputi kawasan Sungai Lalang, Jeniang, Merbok, Bukit Selambau, Bedong dan Gurun.

Pada 1 Februari 1978, Majlis Daerah Kuala Muda (MDKM) diwujudkan bagi menggantikan MDKT.KM, berikutan kuatkuasanya Undang-Undang Kerajaan Tempatan Akta 124 (Peruntukan Sementara) dan telah diwartakan mengikut Seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

Penubuhan ini melibatkan Penguasa Tempatan Lembaga Bandaran yang digabungkan seperti berikut :-

 • Majlis Bandaran Sungai Petani
 • Lembaga Bandaran Kuala Muda, Kota Kuala Muda, Padang Lembu, Semeling, Tanjung Dawai dan Tikam Batu
 • Majlis Tempatan Sungai Lalang, Jeniang, Merbok, Bukit Selambau, Bedong dan Gurun

Majlis Daerah Kuala Muda (MDKM) dipertanggungjawabkan untuk mentadbir keseluruhan kawasan daerah Kuala Muda dari segi perancangan, kawalan bangunan, kesihatan, kemajuan projek dan pelesenan. Sungai Petani sekali lagi dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran pada 2 Julai 1994 bersamaan 22 Muharram 1415H dan perisytiharan ini telah disempurnakan oleh YAB Tan Seri Dato' Seri Haji Osman bin Haji Aroff, PSM, SSDK, DHMS, JMN, JP - Menteri Besar Kedah Darul Aman ketika itu.

Dengan kenaikan taraf ini, Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK) dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap kawalan pembangunan, pelesenan, perancangan, penyediaan kemudahan infrastruktur dan sebagainya bagi memastikan kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk bandar Sungai Petani dan Kuala Muda amnya.
 

PERINTAH

 • Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera (Majlis Daerah Kuala Muda) 1989

 • Perintah Kenderaan-Kenderaan Berat (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Perbandaran Sungai Petani 1996

 • Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Berkupon) Majlis Perbandaran Sungai Petani 2007

 • Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) Majlis Perbandaran Sungai Petani 1995

LEMBAGA RAYUAN

 • Lembaga Rayuan bertujuan untuk memberikan peluang kepada orang awam mengemukakan rayuan sekiranya terkilan atau tidak berpuas hati dengan keputusan pihak berkuasa perancang tempatan dan seterusnya menimbang kes-kes rayuan tersebut di mana;
 • Lembaga Rayuan sebagai satu badan berkecuali (independent body) yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri bagi menyelesaikan pertikaian di antara perayu dengan pihak berkuasa tempatan khususnya yang terbit dari sesuatu keputusan perancangan yang mana perayu itu sama ada sebagai Pembantah, Pemohon, Pemilik atau Pengguna merasa terkilan.
 • Lembaga Rayuan sebagai suatu tribunal bertanggungjawab mendengar, mempertimbang dan membuat keputusan kepada kes-kes sebagaimana dinyatakan di bawah Akta 172 dan Akta (pindaan) A933, Akta Perancangan Bandar dan Desa.