BIL. AKTA TARIKH WARTA
1. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
2. AKTA JALAN, PARIT & BANGUNAN 1974 (AKTA 133) 01 JANUARI 1974
3. AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171) 15 DISEMBER 1976
4. AKTA PERANCANGAN BANDAR & DESA 1976 (AKTA 172) 01 JANUARI 1985
5. AKTA MAKANAN 1983 (AKTA 281) 01 OKTOBER 1985
6. AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) 01 JANUARI 1987
7. AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 (AKTA 757)
BIL. UNDANG-UNDANG KECIL TARIKH WARTA
1. UUK BANGUNAN SERAGAM 1984  
2. UUK MENCEGAH KEKOTORAN (MDKTKM) 1979 30 0GOS 1979
3. UUK LARANGAN MEROKOK DALAM PANGGUNG (MDKTKM KEDAH) 1980 13 OGOS 1981
4. UUK (TAMAN) PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH 1983 12 MEI 1983
5. UUK BANGUNAN (BAYARAN-BAYARAN) MDKM 1989 16 NOVEMBER 1989
6. UUK KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHANRAYA) 1990 (MDKM) 10 OKTOBER 1990
7. UUK RUMAH URUT (MDKM) 1991 16 APRIL 1992
8. UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN (MPSP) 1995 (AKTA 133) 11 APRIL 1996
9. UUK MENGKOMPAUN KESALAHAN (MPSP) 1995 (AKTA 171) 11 APRIL 1996
10. UUK PASAR (MPSP) 1995 11 APRIL 1996
11. UUK PELESENAN ANJING (MPSP) 1995 11 APRIL 1996
12. UUK PELESENAN ESTABLISYMEN MAKANAN (MPSP) 1995 11 APRIL 1996
13. UUK PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MPSP) 1995 11 APRIL 1996
14. UUK PELESENAN TRED, PERNIAGAAN & PERINDUSTRIAN (MPSP) 1995 11 APRIL 1996
15. UUK HAIWAN MERAYAU (MPSP) 2009 07 JANUARI 2010
16. UUK HOTEL (MPSP) 2009 07 JANUARI 2010
17. UUK PELESENAN PENJAJA & GERAI (MPSP) 2009 18 FEBRUARI 2010
18. UUK PELESENAN TRED, PERNIAGAAN & PERINDUSTRIAN (MPSP) (PINDAAN) 2010
** DIPINDA KHAS UNTUK FI PELESENAN BURUNG WALET
15 APRIL 2010
19. UUK IKLAN (MPSP) 2010 03 MAC 2011
20. UUK KERJA TANAH (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH) 2016 13 APRIL 2017
21. UUK BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2019 28 FEBRUARI 2019
22. UUK PASAR BORONG (PBT NEGERI KEDAH) 2019 28 FEBRUARI 2019
23. UUK VANDALISME (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI KEDAH) 2018 14 MAC 2019
24. UUK PUSAT KECANTIKAN & PENJAGAAN KESIHATAN (PBT NEGERI KEDAH) 2019 09 MEI 2019
BIL. ENAKMEN TARIKH WARTA
1. ENAKMEN HIBURAN & TEMPAT-TEMPAT HIBURAN 1997  
BIL. PERINTAH TARIKH WARTA
1. PERINTAH (TEMPAT-TEMPAT LETAK KERETA) KERETA-KERETA BERJENTERA (MDKM) 1989 01 NOVEMBER 1990
2. PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERMETER) (MPSP) 1995 11 APRIL 1996
3. PERINTAH KENDERAAN-KENDERAAN BERAT (SEKATAN PENGGUNAAN JALAN) (MPSP) 1996 07 NOVEMBER 1996
4. PERINTAH LALULINTAS JALAN (LETAK KERETA BERKUPON) (MPSP) 2007 13 MAC 2008
BIL. KAEDAH TARIKH WARTA
1. KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MPSP (KELAKUAN & TATATERTIB) 1995 11 APRIL 1996
Skip to content