Jabatan Khidmat Pengurusan
Jabatan Perbendaharaan
Jabatan Penguatkuasaan
Jabatan Bangunan
Bahagian Pejabat Yang Dipertua & Hal Ehwal Ahli Majlis
Bahagian Audit Dalam
Bahagian Perhubungan Awam & Korporat
Bahagian Undang-Undang
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Pusat Setempat (OSC)
BIL.NAMA BORANGSAIZ
1.Borang EXPA92 KB
2.Borang Pengesahan Geologi Tapak JMG95 KB
3.Borang Permohonan Pelan Jalan dan Parit134 KB
4.Borang Permohonan Pelan Kerja Tanah292 KB
5.Contoh Jadual Perakuan Berperingkat (CCC)65 KB
6.Contoh Surat Perakuan (IWK)69 KB
7.Contoh Surat Perakuan (JPS)71 KB
8.Contoh Surat Perakuan (SKMM)73 KB
9.Senarai Semak Dokumen Depostit CCC288 KB
10.Senarai Semak Dokumen Notifikasi Mula Kerja (Borang B)223 KB
11.Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang401 KB
12.Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan249 KB
13.Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Jalan dan Parit247 KB
14.Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Kerja Tanah432 KB
15.Senarai Semak Dokumen Permohonan Permit (Kerja Ubah Suai Kecil)212 KB
16.Senarai Semak Dokumen Permohonan Permit Sementara232 KB
17.Senarai Semak Dokumen Permohonan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina / Luar Tapak Bina95 KB
18.Senarai Semak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia47 KB
19.Senarai Semak Pelan Landskap351 KB
20.Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang (Menara Telekomunikasi)81 KB
21.Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Terhad Kegunaan Bangunan Kepada Asrama Pekerja15 KB
22.Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan (Menara Telekomunikasi)66 KB
23.Senarai Semak Permohonan Penginapan Pekerja Di Premis Atau Unit207 KB
24.Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Tempoh Baharu Kebenaran Merancang70 KB
25.Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang Tempoh Terhad92 KB
26.Senarai Semak Permohonan Permit (Pembinaan Kecil Atau Ubahsuai Bangunan) Penginapan Pekerja Atau Asrama Pekerja65 KB
Skip to content