Piagam Pelanggan Jabatan Khidmat Pengurusan

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Memaklumkan keputusan temuduga pada calon selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh temuduga
 2. Mengeluarkan surat tawaran pelajar latihan industri dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh kelulusan diterima
Piagam Pelanggan Jabatan Perbendaharaan
PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERBENDAHARAAN
PERKARA TEMPOH MASA
1. Memastikan bil cukai taksiran sampai kepada pemilik harta tidak lewat pada 15 Januari bagi penggal pertama dan 15 Julai bagi penggal kedua setiap tahun Tidak lewat pada 15 Januari bagi penggal pertama dan pada 15 Julai bagi penggal kedua setiap tahun
2. Memastikan permohonan untuk menggunakan petak letak kereta diluluskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima 30 hari bekerja
3. Menyediakan surat setuju terima dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah menerima keputusan muktamad jawatankuasa sebut harga / tender 5 hari bekerja
4. Menyediakan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen lengkap diperakui oleh jabatan 14 hari dari tarikh dokumen lengkap dan diperakui oleh jabatan
Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta
PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
PERKARA SASARAN
1. Notis mengenai senarai nilaian baharu (Seksyen 141, Akta Kerajaan Tempatan 1976) dikeluarkan 14 hari bekerja dari tarikh senarai nilaian diwartakan
2. Notis pindaan senarai nilaian (Seksyen 144, Akta Kerajaan Tempatan 1976) 14 hari bekerja selepas tarikh kelulusan mesyuarat jawatankuasa tetap majlis
3. Pengeluaran surat tawaran sewa 21 hari bekerja selepas keputusan temuduga
4. Proses pemfailan jadual petak (Permohonan Lengkap) 14 hari bekerja untuk ditandatangani oleh pesuruhjaya bangunan
5. Mengeluarkan sijil pendaftaran badan pengurusan bersama (JMB)(Borang Lengkap) 7 hari bekerja untuk ditandatangani oleh pesuruhjaya bangunan
Piagam Pelanggan Jabatan Perancangan Bandar

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR

 PERKARASASARAN
1.

Memproses kebenaran merancang yang dikemukakan secara lengkap berdasarkan tempoh dari tarikh permohonan diterima :

   a. Kebenaran merancang kecil
   b. Kebenaran merancang sederhana
   c. Kebenaran merancang besar

42 hari bekerja
57 hari bekerja
300 hari bekerja

2.Memproses perlanjutan kebenaran merancang yang dikemukakan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh permohonan diterima30 hari bekerja
3.Khidmat nasihat perancangan (Perkhidmatan Kaunter) dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima1 hari bekerja
4.Permohonan pembelian pelan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima1 hari bekerja
5.Permohonan ulasan pengesahan gunatanah (zoning) dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima1 hari bekerja
Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEJURUTERAAN

 1. Kelulusan permohonan pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit dalam tempoh lima puluh tujuh (57) hari bekerja dengan syarat mematuhi Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan, Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan dan garis panduan teknikal yang telah ditetapkan
 2. Kelulusan permohonan pelan lampu jalan untuk pemajuan baru dalam tempoh lima puluh tujuh (57) hari bekerja dengan syarat mematuhi Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan garis panduan teknikal lampu jalan MPSPK
 3. Menguruskan pendaftaran kontraktor dan pembekal dengan MPSPK dalam tempoh satu (1) hari bekerja dengan syarat menyediakan dokumen lengkap dan membuat pembayaran pada hari yang sama
Piagam Pelanggan Jabatan Kesihatan Persekitaran

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

 1.  Memastikan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam oleh Syarikat E-Idaman Sdn. Bhd. dilaksanakan seperti ketetapan berikut :

  a. Kawasan komersial / Pasar (13 Lokasi)
    • Kutipan sisa pepejal dilakukan enam (6) kali seminggu
    • Penyapuan dilakukan setiap hari
  b. Kawasan perumahan (583 kawasan)
    • Kutipan sisa domestik dilakukan dua (2) kali seminggu
    • Kutipan sisal pukal / kebun dilakukan satu (1) kali seminggu
  c. Pemotongan rumput dua (2) kali sebulan taman perumahan
  d. Pembersihan longkang satu (1) kali sebulan untuk taman perumahan
 2.  Menjalankan kerja-kerja kawalan haiwan merayau mengikut zon dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
 3.  Menjalankan kerja-kerja berkaitan kawalan vektor dalam tempoh lima (5) hari bekerja
 4.  Permohonan lesen premis perniagaan yang berisiko akan diluluskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja
 5.  Permohonan lesen premis perniagaan yang tidak berisiko akan diluluskan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 6.  Permohonan lesen iklan di premis perniagaan akan diluluskan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 7.  Permohonan lesen iklan sementara akan diluluskan dalam tempoh satu (1) hari bekerja
 8.  Permohonan lesen iklan luar (Billboard) akan diluluskan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
 9.  Permohonan lesen penjaja bergerak, penjaja statik, pasar malam akan diluluskan dalam tempoh satu (1) hari bekerja
Piagam Pelanggan Jabatan Penguatkuasaan

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGUATKUASAAN

 1. Menyelesaikan setiap pertanyaan kompaun dalam tempoh perlesenan tred, establisysmen makanan, penjaja & gerai, hotel, iklan  dan perintah kenderaan berat dalam tempoh satu (1) hari bekerja
 2. Memberi maklumbalas terhadap notis amaran bagi kesalahan di bawah akta jalan, parit & bangunan (Akta 133) Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) yang tamat dalam tempoh satu (1) hari bekerja
Piagam Pelanggan Jabatan Pembangunan Masyarakat

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 1. Memproses permohonan serta-merta (Walk-In/Telefon) bagi tempahan dewan-dewan, operasi bot dan kompleks sukan dalam tempoh satu (1) hari bekerja
 2. Permohonan bagi tempahan dewan-dewan, operasi bot dan kompleks sukan secara surat menyurat dan email akan dijawab dalam tempoh satu (1) minggu hari bekerja
 3. Memastikan kawasan pelancongan sentiasa dijaga dan diselenggara dengan baik dalam tempoh satu (1) kali sebulan
Piagam Pelanggan Jabatan Bangunan
PIAGAM PELANGGAN JABATAN BANGUNAN
PERKARA TEMPOH MASA
1. Permohonan pelan bangunan baru untuk skim perumahan, skim industri, perniagaan, institusi, rumah ibadat bukan islam, stesyen minyak, hotel, rumah kediaman, masjid/surau dan dewan orang ramai dalam tempoh tiga puluh tujuh (37) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah AKta 133, Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 37 hari bekerja dari tarikh permohonan
2. Kelulusan permohonan untuk pelan setara majlis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 7 hari bekerja dari tarikh permohonan
3. Kelulusan permohonan bagi pelan permit sementara untuk pondok pegawal, papan iklan, papan dinding/rumah pekerja/stor, stesyen minyak, menara/struktur telekomunikasi, perniagaan, ladang solar, ladang ternakan ayam, industry, semurup (awning) dan struktur terbuka di atas tanah kerajaan dalam tempoh tiga puluh tujuh (37) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 37 hari bekerja dari tarikh permohonan
4. Kelulusan permohonan pelan sokongan untuk pelan konkrit tetulang (R/C), pelan kelengkapan sanitari (S/I) dan pelan penamaan taman, nama jalan dan nombor premis dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 21 hari bekerja dari tarikh permohonan
5. Surat pemakluman atau teguran notis memulakan kerja (Borang B) akan diberikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh borang diterima dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 14 hari bekerja dari tarikh terima Borang B
6. Surat pemakluman atau teguran  untuk proses pemantauan semasa pembinaan akan diberikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh lawatan tapak dibuat dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 14 hari bekerja dari tarikh lawat tapak
7. Surat pemakluman pendepositan sijil kesiapan dan pematuhan (CCC) akan diberikan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh lawatan tapak dibuat dengan syarat mematuhi kehendak dan peraturan di bawah Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-undang kecil bangunan berseragam 1984 10 hari bekerja dari tarikh lawat tapak
Piagam Pelanggan Jabatan Landskap & Rekreasi

PIAGAM PELANGGAN JABATAN LANDSKAP & REKREASI

 1. Kelulusan permohonan pelan lanskap dalam tempoh lima puluh tujuh (57) hari dari tarikh permohonan
 2. Memastikan tindakan atas aduan pokok / alatan permainan dilaksanakan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja
 3. Perkhidmatan / penyewaan hiasan pokok bunga disediakan kepada jabatan kerajaan, swasta, institusi pendidikan, NGO dan awam. Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh majlis
Piagam Pelanggan Bahagian Pejabat Yang Dipertua & Hal Ehwal Ahli Majlis
PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEJABAT YANG DIPERTUA & HAL EHWAL AHLI MAJLIS
PERKARA TEMPOH MASA
1. Mengurus semua Mesyuarat Jawatankuasa Tetap dan Mesyuarat Persidangan Majlis Penuh 8 kali sebulan
2. Memastikan surat jemputan bagi mesyuarat anjuran jabatan diurus dengan teratur dan efisyen 3 hari sebelum majlis
3. Menguruskan semua baucar bayaran dengan lengkap dan teratur 3 lawatan sebulan
4. Menyelaras dan menyemak maklumbalas jawapan soalan-soalan sidang dewan undangan negeri dan sidang parlimen 2 hari (Tempoh Setahun)
Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN AUDIT DALAM

 1. Menyediakan rancangan tahunan audit yang telah diluluskan oleh Yang Dipertua sebelum atau pada 31 Januari tahun berkenaan dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bilangan 1 tahun berkenaan
 2. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit empat (4) kali setahun
Piagam Pelanggan Bahagian Perhubungan Awam & Korporat

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM & KORPORAT

 1. Pengesahan penerimaan aduan dijawab dalam tempoh satu (1) hari bekerja
 2. Soal selidik kepuasan pelanggan dibuat dua (1) kali setahun
Piagam Pelanggan Bahagian Undang-Undang

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

 1. Menyediakan dan/atau menyemak deraf perjanjian, memorandum Persefahaman dan dokumen perundangan yang lain dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh penerimaan, tertakluk kepada kompleksiti isu undang-undang yang dikemukakan dan dokumen yang dikemukakan adalah lengkap dan tidak memerlukan perbincangan lanjut
Piagam Pelanggan Bahagian Teknologi Maklumat

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 1. Pengurusan kandungan laman web dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
 2. Memastikan semua permasalahan email diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Piagam Pelanggan Bahagian Pusat Setempat (OSC)

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT (OSC)

 1. Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dan waktu menunggu dalam tempoh 5 minit
 2. Menerima dan mengedar permohonan
  *  Serentak : Permohonan kebenaran merancang + pelan bangunan + pelan jalan dan parit + pelan kerja tanah
  *  Serentak : Permohonan kebenaran merancang + pelan bangunan
  *  Serentak : Permohonan kebenaran merancang + pelan jalan dan parit + pelan kerja tanah
  *  Serentak : Pelan bangunan | pelan jalan dan parit | pelan kerja tanah
  *  Serentak : Pelan kerja tanah + pelan jalan dan perparitan
  *  Kebenaran Merancang
  *  Pelan Landskap
  *  Pelan Nama Taman
  *  Pelan Nama Jalan
  *  Pelan Jalan dan Parit
  *  Pelan Kerja Tanah
  *  Pelan Lampu Jalan
  *  Pelan Infrastruktur
  *  Pelan Bangunan
  *  Permit Pembinaan Kecil
  *  Permit Sementara Bangunan
  *  Pelan Sanitari
  *  Pelan Konkrit Tetulang
  *  Permohonan Sijil Kelayakkan Menduduki Bangunan (CFO)
  *  Notifikasi mula kerja binaan 
  *  Notifikasi pemeriksaan interim
  *  Notifikasi akhir
  *  Pendepositan perakuan siap dan pematuhan (CCC-Borang F) dan borang perakuan berperingkat (Borang G1 G21)
  *  Laporan ketidakpatuhan CCC
  *  Dengan syarat disertakan lengkap semua dokumen yang diperlukan

 3. Mengedarkan permohonan yang diterima lengkap dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
 4. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dua (2) kali sebulan
 5. Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh lima (5) hari bekerja
Skip to content