Majlis Perbandaran Sungai Petani tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pihak tuan / puan adalah dinasihatkan untuk membuat semakan berkenaan maklumat-maklumat di dalam laman ini dengan pihak Majlis bagi tujuan pengesahan.

Penafian Terjemahan
Terjemahan pada Portal Rasmi Majlis Perbandaran Sungai Petani adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik. Pihak Majlis, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjermahkan oleh sistem ini sepenuhnya dan seterusnya tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya. Hubungi pihak Majlis sekiranya tuan / puan ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.

Skip to content