Sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Daerah Baling berfungsi dalam melaksanakan dasar-dasar dan strategi berikut ke arah pembangunan yang terancang antaranya ialah :

  • Rancangan Struktur Majlis Daerah Baling (1992 – 2010)
  • Rancangan Struktur Negeri Kedah (2001 – 2020)
  • Pelan Tindakan Kedah Maju (2001-2010)
  • Menyediakan peta penggunaan tanah yang komprehensif.
  • Mencadangkan program-program dan garis panduan pembangunan.
  • Menyelaraskan pembangunan di seluruh kawasan Majlis Daerah Baling.
  • Melibatkan orang awam di dalam perancangan tempatan.
Skip to content