Akta

Akta

 1. Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan 1976)
 2. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
 4. Kanun Keseksaan (Bab 45)
 5. Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 6. Akta Pengangkutan Jalan 1983 (Akta 333)
Undang-undang Kecil

Undang-undang Kecil

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja PBTNK, 1983
 2. Undang-Undang Kecil Taman PBTNK, 1983
 3. Undang-Undang Kecil Pasar, Baling, 1985
 4. Undang-Undang Kecil Pelupusan Sampah PBTNK, 1983
 5. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Pengawasan Rumah Tumpangan (MDB), 1993
 6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam Baling 1990
 7. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah, MDB 1993
 8. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MDB, 1999
 9. Undang-Undang Kecil Mencegah Kotoran, 1983
 10. Undang-Undang Kecil Iklan PBTNK, 1982
 11. Undang-Undang Kecil Jalan, parit & bangunan (Mengkompaun kesalahan) MDB 1993
 12. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Dandan rambut MDB, 1997
 13. Undang-Undang Kecil Vandalisma Baling, 1994
 14. Perintah Kenderaan-Kenderaan Berat (Sekatan Penggunaan Jalan), MDB, 1997
 15. Undang-Undang Kecil Rumah Urut, MDB, 1991
 16. Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera, MDB, 1996
 17. Undang-Undang Kecil Perlesenan, Perdagangan Dan Perniagaan PBTNK, 1985
 18. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Baling(Kesalahan & Tatatertib), 1995
Enakmen
 1. Enakmen Mengawal Lembu Kerbau, 1971
Skip to content