• Majlis Daerah Kerajaan Tempatan ditubuhkan pada 01 April 1976 selepas penyusunan semula Penguasa-Penguasa Tempatan.
  • Terdiri daripada 2 buah Lembaga Bandaran dan 3 buah Majlis Mesyuarat Tempatan

a) Lembaga Bandaran Baling
b) Lembaga Bandaran Kuala Pegang
c) Majlis Tempatan Kuala Ketil
d) Majlis Tempatan Tawar
e) Majlis Tempatan Kupang

  • Pada tahun 1987, Majlis Daerah Kerajaan Tempatan telah ditukar nama kepada Majlis Daerah Baling.
Skip to content