Pengangkutan Sampah Di Rumah-Rumah Kediaman

Salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh MDB supaya penghuni-penghuni dapat melupuskan sampah.

 • Pungutan dijalankan dari rumah ke rumah.
 • Kutipan dijalankan selang sehari.
 • Semua sampah hendaklah dimasukkan ke dalam beg plastik dan diikat dengan kuat sebelum dimasukkan ke dalam tong.
  Tong sampah boleh diletakkan di hadapan atau belakang rumah untuk memudahkan pekerja-pekerja mengosongkannya.

   

  Larangan

 • Menganggu isi kandungan tong sampah
 • Membakar bahan buangan
  Membuang arang terbakar, bahan letupan dan sebagainya ke dalam tong sampah

Peringatan

 • Jika menggunakan plastik pasaraya pastikan ianya diikat dengan baik.
 • Jangan menggunakan karung plastik yang berlubang. 
 • Gunakan lebih dari satu lapis karung plastik jika ia nipis.

Penggunaan Karung Plastik

 • Merupakan cara paling baik untuk menyelesaikan masalah pembuangan sampah di rumah.
 • Menjamin kebersihan alam sekitar yang lebih teratur. 
 • Mengelak gangguan bau busuk , serangga dan binatang.
 • Meningkat masa dan mengurangkan kos pungutan sampah.

Undang-undang

Undang-undang kecil 3(1), undang-undang kecil pemungutan sampah, pembuangan dan pelupusan sampah sarap (Majlis Daerah Baling) 1994 di mana penghuni setiap rumah hendaklah menyediakan tong sampah dengan bertutup rapat tidak kurang daripada 0.085 meter padu isipadunya.

Pungutan Sampah

i. Pungutan dari rumah ke rumah – 3 kali seminggu
ii. Pungutan di tong-tong kompaktor di tepi jalan – setiap hari
Tong ro-ro (tong yang diangkat terus oleh lori) – setiap hari

Pelupusan Sampah

Tempat-tempat pelupusan adalah
i. Pulai – Untuk kegunaan MDB sahaja

Jadual Pungutan Sampah

Skip to content