KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

EN. NASRANKAMIL BIN NOH, AMK., BCK.

Setiausaha Majlis Bandaraya Alor Setar

Majlis Bandaraya Alor Setar, Jalan Kolam Air, 05675 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

04-7320622

PERANAN & TANGGUNGJAWAB

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Datuk Bandar dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MBAS serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
  • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MBAS.
Skip to content