OBJEKTIF MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

OBJEKTIF MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

a.

Menyedia dan melaksana perkhidmatan perbandaran seperti yang termaktub dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dengan ikhlas dan berintergriti;

b.

Menguatkuasakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan semua Undang-Undang Kecil Majlis Bandaraya Alor Setar dengan berhemah dan profesional;

c.

Melaksana pelbagai bidang perkhidmatan perbandaran, pembangunan perbandaran, keselamatan, kesihatan, keceriaan, kemudahan awam, dan infrastruktur taman-taman perumahan;

d.

Membina persekitaran perbandaran terancang dengan pelan-pelan tindakan konsisten menerusi pelan-pelan strategik, rancangan tempatan dan program-program berdaya maju bagi menjadikan bandaraya selamat dan sejahtera;

e.

Mencapai wawasan Bandaraya Alor Setar Maju menerusi tranformasi minda, modal insan, kegiatan ekonomi, pembangunan lestari, dan  penyampaian perkhidmatan dengan memenuhi kepuasan pelanggan;

f.

Memperkemaskan dan meningkatkan mutu perkhidmatan serta perancangan pembangunan dalam semua bidang;

g.

Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri, perdagangan dan pelancongan;

h.

Memelihara dan memulihara alam sekitar untuk keselesaan dan kesejahteraan penduduk;

i.

Pengekalan kawasan persekitaran bandar raya dengan landskap bertaraf 5 bintang dan penyelenggaraan taman rekreasi yang bersih serta selesa;

j.

Meningkatkan sumber kewangan Majlis dengan mempelbagaikan sumber hasil boleh diterokai dan mengukuhkan kawalan pengurusan kewangan terbaik.

MATLAMAT MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

Matlamat 1

:

Melahirkan warga MBAS yang berkualiti, berdaya saing, dan berusaha untuk terus maju;

Matlamat 2

:

Memperkasakan warga MBAS dengan penguasaan kemahiran, teknologi, kualiti pengurusan, dan sahsiah diri;

Matlamat 3

:

Menjadikan MBAS sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang cemerlang, terkemuka, dan bertaraf 5 Bintang;

Matlamat 4

:

Memperkasakan  Bandaraya Alor Star sebagai bandar raya maju, mampan, selamat, dan sejahtera untuk warga penghuninya;

Matlamat 5

:

Memperkasakan tadbir urus Majlis Bandaraya Alor Setar;

Matlamat 6

:

Bertindak profesional dalam merancakkan pembangunan     bandaraya dan memelihara  alam sekitar ;

Matlamat 7

:

Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan amalan terbaik;

Matlamat 8

:

Menjana, memperkukuh, dan memantapkan hasil Majlis;

Matlamat 9

:

Mempertingkatkan kualiti hidup komuniti dan kesejahteraan penduduk;

Matlamat 10

:

Mempertingkatkan keupayaan dan kapasiti Majlis.

 

 

Skip to content