PEGAWAI UTAMA MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

PENGURUSAN TERTINGGI

PENGURUSAN TERTINGGI

DATUK BANDAR

SETIAUSAHA

PENGARAH JABATAN

PENGARAH JABATAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

JABATAN PERANCANGAN KORPORAT & STRATEGIK

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

JABATAN KEWANGAN

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

JABATAN KEJURUTERAAN

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

KETUA BAHAGIAN

KETUA BAHAGIAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

BAHAGIAN PENTADBIRAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERANCANGAN KORPORAT & STRATEGIK

BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

BAHAGIAN KUALITI & KOMUNIKASI KORPORAT

JABATAN KEWANGAN

BAHAGIAN HASIL

BAHAGIAN AKAUN

BAHAGIAN BAYARAN DAN BELANJAWAN

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

BAHAGIAN PENILAIAN

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN

BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN

BAHAGIAN LANDSKAP & REKREASI

JABATAN KEJURUTERAAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN & KERJA AWAM

BAHAGIAN JALAN, LALULINTAS DAN PERPARITAN

BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR

BAHAGIAN PENGURUSAN PASAR & PENJAJA

BAHAGIAN PELESENAN

BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT & PROMOSI KESIHATAN

BAHAGIAN INSPEKTORAT KESIHATAN PERSEKITARAN

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

BAHAGIAN CAWANGAN POKOK SENA

BAHAGIAN KOMUNITI DAN LA21

BAHAGIAN PELANCONGAN, SUKAN & KEBUDAYAAN

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

BAHAGIAN BANGUNAN BARU & PENGUATKUASAAN

BAHAGIAN ARKITEK & KAWALAN BANGUNAN

BAHAGIAN DI BAWAH PENTADBIRAN DATUK BANDAR

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

BAHAGIAN AUDIT DALAM

BAHAGIAN UTC KEDAH

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

BAHAGIAN BEKALAN & KONTRAK

BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT OSC

KETUA UNIT PENTADBIRAN

KETUA UNIT PENTADBIRAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

JABATAN PERANCANGAN KORPORAT & STRATEGIK

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

JABATAN KEWANGAN

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

JABATAN KEJURUTERAAN

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

KETUA UNIT BAHAGIAN

KETUA UNIT BAHAGIAN

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

BAHAGIAN BEKALAN & KONTRAK

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

BAHAGIAN KUALITI & KOMUNIKASI KORPORAT

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

BAHAGIAN PENTADBIRAN

UNIT SISTEM DAN SOKONGAN, BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT, BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT TINDAKAN KHAS, BAHAGIAN HASIL

UNIT TERIMAAN HASIL, BAHAGIAN HASIL

BAHAGIAN AKAUN

BAHAGIAN BAYARAN DAN BELANJAWAN

BAHAGIAN PENILAIAN (ZON A)

BAHAGIAN PENILAIAN (ZON B)

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA KOMERSIAL

BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN ( COB ) & PENGURUSAN ASET ( ASET ALIH )

BAHAGIAN TEMPAT LETAK KERETA (TLK)

BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN

BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN

BAHAGIAN LANDSKAP & REKREASI

BAHAGIAN LANDSKAP & REKREASI

BAHAGIAN PENGURUSAN & PERLAKSANAAN PROJEK, BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJA AWAM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJA AWAM

BAHAGIAN JALAN & LALULINTAS

BAHAGIAN PERPARITAN

BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

BAHAGIAN ELEKTRIKAL, M & E

BAHAGIAN OSC KEJURUTERAAN

BAHAGIAN PENGURUSAN PASAR DAN PENJAJA

BAHAGIAN PELESENAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

BAHAGIAN BANGUNAN BARU & PENGUATKUASAAN

BANGUNAN SEMENTARA,BAHAGIAN BARU & PENGUATKUASAAN

BAHAGIAN ARKITEK DAN KAWALAN BANGUNAN

BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT DAN PROMOSI KESIHATAN

BAHAGIAN INSPEKTORAT KESIHATAN PERSEKITARAN

Skip to content