Kenali Permit & Lesen

Lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pelesenan Majlis Bandaraya Alor Setar adalah seperti berikut:

 • Lesen Kedai Makan / Kedai Kopi
 • Lesen Establisymen Makanan
 • Lesen Rumah Tumpangan / Hotel
 • Lesen Pasaraya
 • Lesen Tred
 • Lesen Anjing
 • Lesen Iklan
 

Bil

Jenis Lesen

Kadar Harga Lesen

1

Lesen kedai makan/Kedai Kopi

 • Restoran/Kedah Makan

Mengikut keluasan kedai

2

Lesen Establisymen Makanan

 • Kantin, kedai runcit, kedai roti, makanan sejuk beku

Mengikut jenis perniagaan dan keluasan kedai

3

Lesen Rumah Tumpangan/Hotel

Mengikut bilik

4

Lesen Pasaraya

Mengikut keluasan kedai/ruang lantai

5

Lesen Tred

Mengikut jenis perniagaan dan keluasan kedai

6

Lesen Anjing

1 ekor RM20.00

7

Lesen Iklan

7.1

Sepanduk/gegantung(permit)

Mengikut saiz dan dibenarkan untuk dua minggu di tepi jalan dan sebulan di depan kedai

7.2

Papan iklan/billboard

Mengikut saiz

Lesen Anjing

Bahagian Pelesenan MBAS juga mengeluarkan lesen anjing kepada pemilik anjing. Borang bagi permohonan lesen anjing boleh diperolehi di Kaunter Bahagian Pelesenan Majlis Bandaraya Alor Setar secara percuma.

Pemilik anjing perlu mendapatkan suntikan untuk anjing di Jabatan Veterinar terlebih dahulu sebelum permohonan dibuat. Semua jenis anjing yang dipelihara perlu dilesenkan. Anjing yang tidak mempunyai lesen dan berkeliaran di luar dianggap sebagai anjing liar. Kadar harga lesen bagi seekor anjing adalah RM20.00.

Syarat bagi permohonan lesen anjing:

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Gambar anjing
 • Gambar kediaman
 • Kelulusan daripada veterinar

 

Syarat-syarat bagi permohonan lesen perniagaan:

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan yang lengkap diisi adalah seperti berikut:

1.

Salinan kad pengenalan

2.

Salinan cukai pintu / geran

3.

Salinan perjanjian sewa

4.

Salinan Pendaftaran Perniagaan (SSM / Memorandum Syarikat)

5.

Pelan lokasi

6.

Pelan lantai

7.

Gambar pemohon (3 keping)

8.

Gambar premis perniagaan

9.

Salinan kad suntikan TY2 (makanan)

10.

Salinan sijil kursus pengendali makanan (makanan)

11.

Surat kelulusan binaan bangunan daripada Bahagian Bangunan MBAS (jika berkenaan).

Permit Sementara (Kerusi / Meja)

Selain daripada lesen perniagaan, Bahagian Pelesenan MBAS juga mengeluarkan permit sementara kerusi / meja. Permit ini dikenakan kepada peniaga kedai makan atau restoran yang meletakkan kerusi / meja di luar premis.

Syarat-Syarat Permit Sementara Meletak Meja Dan Kerusi Di Luar Premis Restoran / Kedai Makanan Dan Minuman

Bil

Perkara

Syarat-syarat

1

LOKASI

YANG DIBENARKAN :-


 • Kaki lima / Siarkaki
 • Bahu jalan yang mempunyai ukuran kelebaran melebihi 10 kaki
 • Lot tepi /hujung yang mempunyai kawasan lapang dibahagian tepi
 • Jalan mati
 • Jalan tidak sibuk
 • Bukan jalan utama
 • Jalan yang tidak digunakan sebagai laluan awam /kenderaan

2

WAKTU OPERASI

JAM :   6.00  petang HINGGGA 12.00 malam

3

TEMPOH PERMIT

SEBULAN KE SEBULAN

4

BILANGAN MEJA

Perletakan kerusi dan meja mengikut keluasan tempat/tapak

Kebenaran : 1 meja dan 4 kerusi


( Sekiranya meja dan kerusi melebihi yang diluluskan , meja dan kerusi tersebut boleh dirampas dan dilupuskan)

5

SAIZ MEJA

YANG DIBENARKAN:-


Bulat       -  2 kaki diameter

Empat Segi  -  3 kaki x 3 kaki

6

BAYARAN LESEN

MENGIKUT BILANGAN MEJA:


 • 1 MEJA     -   RM 15.00

7

WANG PERTARUHAN

Penjaja - RM 500.00

 

Kedai Makan / Restoran - RM 1,000.00

8

PERLINDUNGAN INSURAN

Perlu mengambil Insuran Tanggungan Awam / Public Liability Insurance berjumlah RM 100,000.00. Pemilik Restoran / Kedai Makanan dan Minuman bertanggungjwab sepenuhnya diatas apa-apa kejadian, kemalangan atau tuntutan berkaitan dengan aktiviti meletak meja dan kerusi di luar premis perniagaan

9

MELETAK MEJA/KERUSI DI:-


Tempat letak kereta awam / persendirian


Siarkaki premis bersebelahan

 • Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik tempat letak kereta awam/Persendirian.
 • Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik bersebelahan

10

LARANGAN

TIDAK DIBENARKAN


 • Membina sebarang struktur tambahan di kawasan perniagaan /perletakan meja dan kerusi.
 • Perletakan kerusi/meja tidak dibenarkan di kawasan seperti berikut:-
 • Kawasan atas rumput atau kawasan lanskap
 • Kawasan atas parit siap atau lorong (manhole)
 • Diatas jalan raya utama
 • Tempat letak kereta bagi kawasan yang sibuk
 • Kawasan yang berhampiran dengan pili bomba, tandas awam dan depo sampah
 • Tempat-tempat lain yang tidak dibenarkan oleh pihak Majlis dari masa ke semasa
 • Tidak melakukan sebarang halangan dan gangguan di kawasan berkenaan.
 • Tidak dibenarkan menjalankan aktiviti memasak dan mencuci di luar premis tersebut.
 • Kawasan perletakkan meja/kerusi tidak boleh dipagar atau dijadikan hakmilik persendirian.
 • Tidak menganggu lalulintas

11

SYARAT – SYARAT TAMBAHAN

Jika Majlis mendapat aduan-aduan yang berasas, permit perletakan meja dan kerusi boleh dibatalkan dengan serta-merta.

 

Peniaga hendaklah menjaga kebersihan semasa dan selepas tamat perniagaan.

 

Semua peralatan perniagaan tidak dibenarkan ditinggalkan selepas tamat perniagaan .

 

Mematuhi had bilangan dan saiz meja/kerusi yang diluluskan serta memasang pelekat kelulusan di setiap meja yang telah diluluskan.

 

Majlis berhak untuk menyita, merampas serta melupuskan meja/kerusi yang diletakan melebih bilangan yang telah diluluskan.

 

Menyediakan tong sampah yang bertutup secukupnya di sekitar kawasan perniagaan.

 

Permit sementara meletak meja/kerusi dikakilima/siarkaki hanya dibenarkan untuk pengusaha restoran/kedai makanan dan minuman berkenaan dan tidak termasukkan jenis perniagaan yang lain.

 

Hendaklah sentiasa mempamirkan kelulusan permit sementara meletak meja/kerusi di hadapan premis restoran/kedai makanan dan minuman supaya mudah dilihat oleh pegawai-pegawai yang menjalankan pemeriksaan

Borang permohonan

Setiap pemohon perlu mendapatkan borang permohonan lesen berharga RM6.00. Hanya borang untuk permohonan lesen anjing sahaja diberi secara percuma. Borang boleh didapati di:

Bahagian Pelesenan
Majlis Bandaraya Alor Setar
Tingkat 2, Bangunan UTC
Alor Setar
Tel: 04-7330867

Tempoh bayaran lesen

Tempoh lesen untuk semua perniagaan adalah selama satu tahun.
Contoh: Bayaran – 15 Febuari 2014  tamat  sehingga 14 Febuari 2015 (setahun).

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)