Akta

Senarai Akta 

1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)

2. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (AKTA 133)

3. Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (AKTA 172)

4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333)

Undang-undang Kecil
Senarai Undang-Undang Kecil 
Majlis Daerah Padang Terap
 
BilUndang-Undang KecilTarikh WartaCatatan
1.Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) PBT Negeri Kedah 1983.01.02.1983K.P.U. 5
2.Undang-undang Kecil Iklan (Penguasa-penguasa Tempatan) 1982.20.02.1983K.P.U. 2
3.Undang-undang Kecil Penjaja (PBT) Negeri Kedah 1983.29.09.1983K.P.U. 10
4.Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (PBT) Negeri Kedah 1983.01.03.1984K.P.U. 3
5.Undang-undang Kecil Perlesenan, Perdagangan, Perniagaan dan Perusahaan (PBT) Negeri Kedah 1985.12.03.1987K.P.U. 1
6.Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Padang Terap) 2007.01.02.2007K.P.U. 3
7.Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2007.05.07.2007K.P.U. 6
8.Undang-undang Kecil (Tanam) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Pindaan) 2007.25.10.2007K.P.U. 10
9.Undang-undang Kecil Kerja tanah (Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 2016.13.04.2017K.P.U. 6
Skip to content