Pejabat Daerah Kota Setar

Lebuhraya Sultanah Bahiyah,
05350, Alor Setar, Kedah
Tel : 04-7403000
Fax : 04-7403046

Skip to content