Pelan Tindakan Bandar Pintar

Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap, MPLBP sedang menjalankan Kajian Pelan Tindakan Bandar Pintar Daerah Langkawi.

Kajian ini bertujuan untuk memastikan perancangan pintar yang bersistematik, mempersiapkan bandar-bandar dengan elemen pintar dalam pengurusan perbandaran bagi mempercepatkan pelaksanaan dasar dan inisiatif bandar pintar.

Sehubungan dengan ini, Borang Kajian Selidik disediakan bagi mendapatkan input dan pandangan awam di Daerah Langkawi  menyediakan medium menerima aduan melalui internet daripada orang ramai. 

BORANG SOAL SELIDIK:

Pandangan Awam : Sila klik –> di sini 

Pandangan Agensi Teknikal : Sila klik –> di sini 

Skip to content