Pekeliling & Garis Panduan

PEKELILING-PEKELILING

 1. Pekeliling boleh diperolehi daripada laman web JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)
 2. Pekeliling MAMPU

GARIS PANDUAN / MANUAL PENGGUNA

 1. Garis panduan mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan boleh dilayari di laman web KPKT .
 2. Dasar Keselamatan ICT Negeri Kedah
 3. Polisi Bilik Server Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat  
 4. Manual Pengguna Aplikasi Semakan Penyata Online
 5. Garis Panduan Kaedah Perolehan Pihak Pengurusan Bangunan Berstrata
 6. Garis Panduan Lesen Premis Perniagaan MPLBP
 7. Garis Panduan Lesen Penjaja MPLBP
 8. Garis Panduan Permit Bangunan Sementara MPLBP
 9. Garis Panduan Pelan Tambahan & Ubahsuai MPLBP
Skip to content