Perundangan MPLBP
Akta
 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
 2. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
 4. Akta Kawalan Sewa 1966 ( Akta 363 )
 5. Akta Pengangkutan Jalan 1987 ( Akta 333 )
 6. Akta Makanan 1983 ( Akta 281 )
 7. Akta Keterangan ( Akta 281 )
 8. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948
 9. Kanun Tanah Negara
 10. Kanun Keseksaan
 11. Kanun Acara Jenayah
 12. Ordinan Prosiding Kerajaan 1956
 13. Enakmen Lembu Kerbau Negeri Kedah 1971
 14. Limitation Act
 15. Perintah-Perintah Am
Undang-undang Kecil
 1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam, 1984
 2. Undang-Undang Kecil Iklan ( Penguasa-Penguasa Tempatan ) Negeri Kedah 1982
 3. Undang-Undang Kecil ( Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan ) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
 4. Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Kedah 1983
 5. Undang-Undang Kecil Penjaja ( Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan ) Negeri Kedah 1983
 6. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran ( Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan ) Negeri Kedah 1983
 7. Undang-Undang Kecil ( Pemungutan,Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap ) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
 8. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan, Perniagaan Dan Perusahaan ( Pihak-Pihak Berkkuasa Tempatan Negeri Kedah ) 1985
 9. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan ( Iklan Pilihanraya ) Majlis Daerah Langkawi 1990
 10. Undang-Undang Kecil Tandas Awam Majlis Daerah Langkawi 1991
 11. Undang-Undang Kecil Bangunan ( Bayaran-Bayaran ) Majlis Daerah Langkawi 1991
 12. Undang-Undang Kecil Rumah Urut ( Majlis Daerah Langkawi ) 1991
 13. Undang-Undang Kecil ( Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan ) Majlis Daerah Langkawi 1992
 14. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut ( Majlis Daerah Langkawi ) 1992
 15. Undang-Undang Kecil Pasar ( Majlis Daerah Langkawi ) 1992
 16. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah ( Majlis Daerah Langkawi ) 1993
 17. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan ( Majlis Daerah Langkawi ) 1993
 18. Undang-Undang Kecil Bangunan ( Kemudahan-Kemudahan Tempat Letak Kenderaan Bagi Pawagam, Panggung-Panggung Dan Bangunan Besar Yang Lain ( Majlis Daerah Langkawi ) 1992
 19. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian ( Majlis Daerah Langkawi ) 1995
 20. Undang-Undang Kecil Vandalisme ( Majlis Daerah Langkawi ) 1995
 21. Perintah Tempat Letak Kereta Majlis Daerah Langkawi Kedah 1995
 22. Undang-Undang Kecil (Ski Jet Dan Skuter Air ) Majlis Daerah Langkawi 1996
 23. Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari ( Majlis Daerah Langkawi ) 1995
 24. Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan ( Majlis Daerah Langkawi ) 1990
 25. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Langkawi ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1995
 26. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau ( Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan ) 2002
Skip to content