Profil Setiausaha / Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 
Nama :
Hamizie Bin Ibrahim, BCK. 
Jawatan:

Setiausaha
Majlis Perbandaran Langkawi
Bandaraya Pelancongan

E-mel:su@mplbp.gov.my
Talian:04-9660107
Peranan CIO:
  • Menentukan Keperluan Keselamatan ICT
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MPLBP serta pengurusan risiko dan pengauditan
  • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MPLBP
Skip to content