BIL.

NAMA AGEN

KAEDAH BAYARAN

1.

Pos Malaysia Berhad :  • TUNAI - Kaunter Pos Malaysia Berhad di seluruh Malaysia termasuk Sabah & Sarawak
  • Pembayaran internet melalui www.posonline.com.my

2.

CIMB Bank Malaysia :


3.

JomPAY Online :
  • Pembayaran Cukai Pintu dan Sewaan boleh dibuat menggunakan JomPay melalui http://www.jompay.com.my
  • Kod Bil dan Butir Pembayaran adalah seperti berikut:

  Biller Code : 6411

  Ref-1       : No. Akaun

  (cth: T-080004000-00)

  Ref-2       : Nama Pemilik

  (cth: Mohamad Shahril Bin Ibrahim)

  • Sila pastikan resit atau bukti pembayaran disimpan untuk dibuat semakan kelak. 

4

PBTPay :


Skip to content