Bahagian Kejuruteraan :

Bahagian Kesihatan & Pelesenan :

Bahagian Penilaian & Pengurusan Harta :

  •        Syarat-syarat Permohonan Sewaan Bangunan/Permis :

                 ( Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima )

                 – Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut :

Bahagian Khidmat Pengurusan & Korporat :

                     Syarat-syarat Permohonan Sewaan Dewan/Padang/Kemudahan Awam:
                     Permohonan sewaan dewan bagi tujuan majlis perkahwinan hendaklah dibuat sebulan atau 2 bulan lebih awal.
                            a. Permohonan sewaan dewan bagi tujuan permainan / perlawanan badminton hendaklah dibuat seminggu lebih awal.
                            b. Bayaran perlu dijelaskan sebelum tarikh penggunaan dewan.
                            c. Setiap permohonan perlu disertakan satu salinan kad pengenalan pemohon.

Unit Pusat Setempat (OSC) :

Skip to content