Bahagian Kejuruteraan :

Bahagian Kesihatan & Pelesenan :

Bahagian Penilaian & Pengurusan Harta :

      – Syarat-syarat Permohonan Sewaan Bangunan/Permis :

      – Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima

      – Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut :

   1. Salinan kad pengenalan
   2. Gambar terbaru berukuran passport. (dilekatkan pada borang permohonan)
   3. Sijil Kursus Pengendali Makanan. (untuk permohonan premis makanan dan minuman sahaja)
   4. Bil elektrik atau air milik pemohon.
   5. Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Pendaftaran Perniagaan 1956.
   6. Sila sertakan sijil/surat pemeriksaan doktor termasuk suntikan TY2. (untuk semua pengendali makanan/kedai gunting rambut/
    salon sahaja) :

Bahagian Khidmat Pengurusan & Korporat :

                     Syarat-syarat Permohonan Sewaan Dewan/Padang/Kemudahan Awam:
                     Permohonan sewaan dewan bagi tujuan majlis perkahwinan hendaklah dibuat sebulan atau 2 bulan lebih awal.
                            a. Permohonan sewaan dewan bagi tujuan permainan / perlawanan badminton hendaklah dibuat seminggu lebih awal.
                            b. Bayaran perlu dijelaskan sebelum tarikh penggunaan dewan.
                            c. Setiap permohonan perlu disertakan satu salinan kad pengenalan pemohon.

Unit Pusat Setempat (OSC) :

Skip to content