Bahagian Khidmat Pengurusan

 

Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan dan Korporat

Muhamad Nur Syafiq Bin Norasri

Penolong Pegawai Tadbir N29
syafiq@mdbb.gov.my

Bahagian Kewangan

Ketua Bahagian Kewangan

Nor Azian Binti Darus

Penolong Akauntan W29

azian@mdbb.gov.my

Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta

Ketua Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta

Nurzahira Binti Zakaria

Penolong Pegawai Penilaian W29
nurzahirazakaria14@gmail.com

Bahagian Perancangan Pembangunan

 

Ketua Bahagian Perancangan Pembangunan

Shaiful Bin Ismail

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA29
shaiful@mdbb.gov.my

Bahagian Kejuruteraan, Projek dan Penyelenggaraan

 

Ketua Bahagian Kejuruteraan, Projek dan Penyelenggaraan

Amir Bin Hamzah

Penolong Jurutera JA29
amirr@mdbb.gov.my

Bahagian Kesihatan dan Pelesenan

 

Ketua Bahagian Kesihatan dan Perlesenan

Siti Musslihah Binti Shahidi

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29
musslihah@mdbb.gov.my

Bahagian Pembangunan Masyarakat

 

Ketua Bahagian Pembangunan Masyarakat

Mohd Taufiqil Hafiz Bin Nor Azam

Penolong Pegawai Tadbir N29
mdbb@mdbb.gov.my

Bahagian Penguatkuasaan

 

Ketua Bahagian Penguatkuasaan (Menanggung Tugas)

Juwairiyah Binti Hamdan

Penolong Pegawai Undang-undang L29
juwairiyah@mdbb.gov.my

Unit Audit Dalam

 

Kosong

Unit Komunikasi Korporat dan Perhubungan Awam

 

Ketua Unit Komunikasi Korporat dan Perhubungan Awam (Menanggung Tugas)

Muhamad Nur Syafiq Bin Norasri

Penolong Pegawai Tadbir N29
syafiq@mdbb.gov.my

Unit Undang-Undang

 

Ketua Unit Undang-Undang

Juwairiyah Binti Hamdan

Penolong Pegawai Undang-undang L29

juwairiyah@mdbb.gov.my

Unit Teknologi Maklumat / ePBT

 

Ketua Unit Teknologi Maklumat / ePBT

Nuraini Binti Hashim

Penolong Pegawai Tadbir N29

nuraini@mdbb.gov.my

Unit Pusat Setempat (OSC)

 

Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)

Zul Aiman Bin Md Salleh

Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA41

osc_online@mdbb.gov.my

Skip to content