1. Merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara.
  2. Menyedia dan memberi perkhidmatan yang moden serta bermutu untuk faedah dan kesejahteraan masyarakat tempatan yang ditadbir.
  3. Melaksanakan projek prasarana, perniagaan dan separuh perniagaan serta menentukan aktiviti pembangunan dijalankan mengikut kehendak Dasar Ekonomi Baru.
  4. Sebagai Unit Pentadbiran Kerajaan yang berkesan dari segi mendapatkan penyertaan serta penglibatan rakyat dalam hal ehwal tempatan.
  5. Menjalankan tugas yang sempurna di peringkat tempatan melalui perancangan yang baik dan sistematik bagi mengawal aktiviti-aktiviti pembangunan di kawasan bandar dan luar bandar melalui kaedah yang ditetapkan.
Skip to content