1. Undang-undang Kecil (Taman) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Pindaan) 2007
  2. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MDBB) 2007
  3. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (MDBB) 2007
  4. Undang-undang Kecil Perlesenan, Perdagangan, Perniagaan dan Perusahaan (PBT) Negeri Kedah 1985
  5. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (PBT) Negeri Kedah 1983
  6. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (PBT) Negeri Kedah 1983
  7. Undang-undang Kecil (Taman) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
  8. Undang-undang Kecil Penjaja (Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983
  9. Undang-undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah 1982
  10. Undang-undang Kecil Kerja Tanah Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 2017
Skip to content