PENGUMUMAN

———————-

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF, MD BANDAR BAHARU BAGI BULAN MAC 2024

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Bandar Baharu, Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri (CIDB) yang tercatat di bawah serta masih dibenarkan menyertai tawaran-tawaran yang dinyatakan.

NASKAH DOKUMEN TAWARAN BOLEH DIBELI DENGAN HARGA BERIKUT :

a) RM 20.00 (KELAS G1)

b) RM 50.00 (KELAS G2)

 

LAWATAN TAPAK : 25 MAC 2024 (ISNIN)

MASA : JAM 9.30 PAGI

TEMPAT : PEJABAT MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU, SERDANG, KEDAH.

 

TARIKH TUTUP : 01 APRIL 2024 (ISNIN) 

DOKUMEN LENGKAP PERLU DIHANTAR KE PETI TAWARAN DI MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 TENGAHARI.

Dengan Perintah,
Setiausaha
b.p : Yang Dipertua
Majlis Daerah Bandar Baharu
Serdang, Kedah.

Skip to content