BAHAGIAN KESIHATAN DAN PELESENAN

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Kelulusan Lesen Penjaja Kecil

9 hari

2.

Kelulusan Lesen Iklan

14 hari

BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Kelulusan Pindah Milik Pegangan

3 hari

BAHAGIAN KEWANGAN DAN AUDIT DALAM

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Bersedia memberikan perkhidmatan yang berkesan dan cepat kepada pelanggan dalam tempoh 3 minit untuk satu transaksi di kaunter bayaran kecuali kes-kes bermasalah.

10 minit

2.

Pembayaran semua bil, invois serta pesanan kerajaan.

14 hari

BAHAGIAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Kelulusan Permit Bangunan Sementara

30 hari

2.

Kelulusan Pelan Pindaan / Tambahan Bangunan

30 hari


Majlis Daerah Bandar Baharu akan berusaha dalam memberikan perkhidmatan yang cekap, tepat dan berkesan secara berterusan serta memberikan jaminan-jaminan berikut :

  • Sentiasa bersedia memberikan layanan terhadap sebarang permasalahan dengan segera, mesra dan sopan.
  • Sentiasa berusaha dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang menjadi teras MDBB.
  • Sentiasa memastikan pembangunan membabitkan Projek Kerajaan dan Inisiatif Swasta /Individu dipantau melalui peraturan dan kawalan yang teratur dan berkesan.
  • Sentiasa mengutamakan aspek kesejahteraan hidup rakyat.
MalayEnglishArabicChinese (Simplified)