BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KORPORAT

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Pengurusan Aduan

7 hari

2.


3.


4.

Pengurusan Minit Mesyuarat


Kelulusan Sewaan Dewan Setelah Permohonan Lengkap Diterima


Kelulusan Sewaan Dataran Setelah Permohonan Lengkap Diterima

3 hari


7 hari


14 hari

BAHAGIAN KEWANGAN DAN AUDIT DALAM

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Bersedia memberikan perkhidmatan, cepat kepada pelanggan dalam tempoh 3 minit untuk satu transaksi di Kaunter Bayaran kecuali kes-kes bermasalah

10 minit

2.

Pembayaran semua Bil, Invois dan Pesanan Kerajaan

14 hari

BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.


2.

Kelulusan Pindah Milik Pegangan


Permohonan Caj Pemajuan Yang Lengkap

3 hari


14 hari

BAHAGIAN KESIHATAN DAN PELESENAN

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Kelulusan Lesen Penjaja Kecil / Sementara

Serta-merta

2.


3.

Kelulusan Lesen Iklan


Kelulusan Lesen Pernigaan Khas (Kecuali Berisiko - 1 bulan)

Serta-merta


Serta-merta

BAHAGIAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Layanan kadar segera bagi khidmat nasihat dan pandangan berkaitan Perancangan Pembangunan

Setiap masa

2.


3.

Kelulusan Pelan Bangunan Sesebuah


Kelulusan Kebenaran Merancang (C1)

37 hari


7 hari

BAHAGIAN KEJURUTERAAN, PROJEK DAN PENYELENGGARAAN

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Kelulusan Permit Bangunan Sementara

30 hari

2.


3.

Kelulusan Pelan Pindaan / Tambahan Bangunan


Kelulusan Permit Bangunan Sementara (Pelan Setara Disediakan)

30 hari


24 jam

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kompaun kesalahan

15 minit

2.


3.

Menyedia/Menyemak/Meminda setiap Dokumen Perjanjian yang diterima


Menyiasat, melapor dan memberi maklumbalas berkaitan Aduan Awam

14 hari


7 hari

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa OSC

12 kali setahun

2.

Mengeluarkan Kelulusan Muktamad Jawatankuasa OSC

7 hari dari penerimaan Pelan Tunai Syarat

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

BIL.

KRITERIA KPI

TEMPOH MASA SASARAN (BARU)

1.

Respon terhadap kerosakan sistem

7 hari

2.

Kelulusan Permohonan Penggunaan Peralatan ICT

3 hari


Majlis Daerah Bandar Baharu akan berusaha dalam memberikan perkhidmatan yang cekap, tepat dan berkesan secara berterusan serta memberikan jaminan-jaminan berikut :

  • Sentiasa bersedia memberikan layanan terhadap sebarang permasalahan dengan segera, mesra dan sopan.
  • Sentiasa berusaha dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang menjadi teras MDBB.
  • Sentiasa memastikan pembangunan membabitkan Projek Kerajaan dan Inisiatif Swasta /Individu dipantau melalui peraturan dan kawalan yang teratur dan berkesan.
  • Sentiasa mengutamakan aspek kesejahteraan hidup rakyat.
Skip to content