Bayaran Secara Atas Talian di Majlis Daerah Bandar Baharu

BIL.

NAMA AGEN

KAEDAH BAYARAN

1.

Pos Malaysia Berhad :
  • TUNAI - Kaunter Pos Malaysia Berhad di seluruh Malaysia termasuk Sabah & Sarawak
  • Bayaran internet melalui www.posonline.com.my

2.

CIMB Bank Malaysia :  • Cukai Taksiran Majlis Daerah Bandar Baharu boleh dibayar menggunakan CIMB Clicks melalui www.cimbclicks.com.my

3.

JomPAY Online :

  • Cukai Taksiran dan Sewaan Majlis Daerah Bandar Baharu boleh dibayar menggunakan JomPay melalui http://www.jompay.com.my
  • Kod Bil dan Butir bayaran adalah seperti berikut:

Biller Code : 6411

Biller Code Name : MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU

Ref-1       : No. Akaun

(cth: T-080004000-00)

Ref-2       : Nombor Telefon

(cth: 0123456789)

  • Sila pastikan resit atau bukti bayaran disimpan untuk dibuat semakan kelak. 

4

PBTPay :Skip to content