• Memberikan perkhidmatan yang berkualiti, cekap, berkesan serta mesra kepada semua pelanggan Majlis.
  • Meningkatkan tahap kawalan serta pemeliharaan kesihatan, keselamatan, keindahan alam sekitar demi memenuhi kehendak masyarakat setempat
  • Menyediakan pembangunan yang berkualiti, kemudahan awam yang sempurna dan kawasan rekreasi yang menarik.
  • Berusaha mendapatkan hasil serta pulangan balik yang maksima dari perkhidmatan yang diberikan berdasarkan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sedia ada.
Skip to content