BAGAIMANAKAH CARA MENDAPATKAN MAKLUMAT BERKAITAN RUANGNIAGA YANG KOSONG?

  1. Melalui Portal Rasmi Majlis Daerah Bandar Baharu(MDBB)
  2. Facebook Majlis Daerah Bandar Baharu
  3. Panggilan terus ke Bahagian Sewaan MDBB (04-4077264)

BILAKAH TARIKH AKHIR BAYARAN SEWA RUANG NIAGA/PREMIS?

  • Sebelum Atau Pada 7 Hb Setiap Bulan

BOLEHKAH MENAIKTARAF STRUKTUR RUANGNIAGA?

  • Sebarang pengubahsuaian ruang niaga perlulah melalui permohonan & mendapat kebenaran daripada pihak MDBB terlebih dahulu.

SENARAI UNTUK MEMPERBAHARUI PERJANJIAN (RENEW)

  • Surat Permohonan Perbaharui Perjanjian.
  • Salinan Lesen Perniagaan (Yang Diperbaharui).
  • Salinan Bil Utiliti Premis Tanpa Tunggakan (Elektrik & Air).
  • Salinan Bil Sewaan Ruang niaga Tanpa Tunggakan (Terkini).
  • Salinan Kad Pengenalan Penyewa.
  • Salinan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

SENARAI SEMAK BAGI PENYERAHAN GERAI/PREMIS DAN MENGEMBALIKAN CAGARAN GERAI/PREMIS

  1. Borang Serah Kedai & Mengembalikan Wang Cagaran ( Dari Pihak Majlis).
  2. Salinan Kad Pengenalan Penyewa.
  3. Kunci Premis Ruang Niaga.
  4. Resit Cagaran Asal (Warna Biru) :
            – Cagaran Sewa
            – Cagaran Air, elektrik & Pembentungan (Utiliti).
  1. Salinan Bil Penutupan Utiliti (Tiada Tunggakan) :
            – Air & Elektrik
  1. Salinan Bil Bayaran Sewa (Terakhir & Tiada Tunggakan).
  2. Salinan Lesen Perniagaan MDBB.
Skip to content