SENARAI LESEN YANG DIKELUARKAN DALAM TEMPOH 24 JAM

SUB KATEGORI

SENARAI LESEN & KOD LESEN

LESEN PENJAJA

a) Lesen Penjaja :

i. Lesen penjaja beredar (374)

ii. Lesen Penjaja Statik (374)

iii. Lesen Penjaja Pasar Pagi (374)

iv. Lesen Penjaja Pasar Malam (383)

LESEN IKLAN

b) Lesen Iklan :

i. Lesen gegantung - Streamer (382)

ii. Lesen Sepanduk - Banner (382)

iii. Lesen Papan Iklan (382)

iv. Lesen Iklan Luar (382)

PERMIT SEMENTARA

c) Permit Sementara :

i. Buah-buahan Bermusim (383)

Skip to content